Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Pristupanjem i korištenjem sadržaja portala www.najbolji-stomatolog.com, stupate u ugovorni odnos s tvrtkom HM-PROMOTION d.o.o. u čijem je vlasništvu portal www.najbolji-stomatolog.com, u daljnjem tekstu Najbolji stomatolog te potvrđujete da ste pročitali, razumijeli i suglasili se da prihvaćate pravila i uvjete navedene u tekstu koji slijedi. Za vrijeme korištenja i pristupanja portalu www.najbolji-stomatolog.com, primjenjuju se navedeni uvjeti i pravila korištenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Hrvatske.

Članak 1. Opći uvjeti

Portal www.najbolji-stomatolog.com, u vlasništvu je tvrtke HM-PROMOTION d.o.o. Za vrijeme korištenja www.najbolji-stomatolog.com, primjenjuju se u nastavku navedena Pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni RH. Najbolji stomatolog zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na web portalu www.najbolji-stomatolog.com.

Članak 2. Sadržaj

Portal ima za cilj osigurati mjesto za oglašavanje stomatoloških ordinacija (oglašivača). Sve informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (oglašivača), koji je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih i drugih prava te prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na www.najbolji-stomatolog.com. Isključena je svaka odgovornost tvrtke HM-PROMOTION d.o.o. za sadržaj oglasa objavljen na web portalu www.najbolji-stomatolog.com.

Članak 3. Prijava i registracija korisnika

Uvjet korištenja portala Najbolji stomatolog je registracija i prijava korisnika (oglašivača).

Najbolji stomatolog zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisničkog računa.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga portala www.najbolji-stomatolog.com.

Korisnik koji želi objaviti oglas (komercijalni i besplatni) dužan je, prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji priložiti i sljedeće:

 • naziv ordinacije,
 • adresu ordinacije,
 • ime i prezime vlasnika ordinacije,
 • OIB.

Prema članku 7., stavku 2. navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Najbolji stomatolog biti korišteni u druge svrhe, već će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe Najbolji stomatolog.

Ako korisnik prilikom predaje oglasa (putem bilo kojeg kanala predaje) ne dostavi Najbolji stomatolog sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista će se smatrati nepotpunom.

Samim time Najbolji stomatolog nije dužan objaviti oglas, a svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu predaje oglasa koja se smatra nepotpunom, teretit će se na trošak korisnika. Najbolji stomatolog prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema, Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka.

Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu Najbolji stomatolog da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Članak 4. Ukidanje statusa korisnika

Najbolji stomatolog zadržava pravo ukinuti status korisnika, što znači zabraniti pristup i isključiti iz daljnje upotrebe sa ovog portala, korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad portala. Najbolji stomatolog zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Najbolji stomatolog ukinut će status korisniku koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, također ako kopira sadržaje te ih objavljuje na drugom mediju za oglašavanje i ukoliko se lažno predstavlja ili daje netočne i nepotpune podatke.

Članak 5. Jamstvo i odgovornost

Portal www.najbolji-stomatolog.com ne jamči i nije odgovoran za:

 • točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih usluga,
 • točnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju www.najbolji-stomatolog.com,
 • da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku,
 • da će treća strana legalno koristiti stranice www.najbolji-stomatolog.com,
 • da sadržaj na www.najbolji-stomatolog.com neće biti prezentiran bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, pečat i ostala prava trećih,
 • za nastalu štetu u slučaju kontakta telefonskih brojeva sa posebnim tarifama (počinju sa 060,061 i sl.) a koji su dužni istaknuti cijenu poziva po minuti,
 • za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziran na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva,
 • za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu korisniku ili trećoj osobi koji nastaju izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa www.najbolji-stomatolog.com portala, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog uporabe (ili nemogućnosti pristupu) portalu,
 • za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi,
 • bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s www.najbolji-stomatolog.com niti podupiranja takvih stranica od strane www.najbolji-stomatolog.com.

Članak 6. Uvjeti za kupnju usluga

Između kupca i tvrtke HM-PROMOTION d.o.o. sklapa se Ugovor o korištenju usluga. Prilikom narudžbe usluga www.najbolji-stomatolog.com, kupac prihvaća uvjete i pravila internetskog portala www.najbolji-stomatolog.com, a koji uvjeti čine sastavni dio navedenog ugovora o korištenju usluga. Ugovor između kupca i tvrtke HM-PROMOTION d.o.o traje od trenutka naručivanja usluge od strane kupca, odnosno od trenutka registracije narudžbe usluge u bazi oglasa portala www.najbolji-stomatolog.com.

Članak 7. Cijene

Cijene usluga www.najbolji-stomatolog.com objavljene su na stranicama portala www.najbolji-stomatolog.com.

Članak 8. Plaćanje

Plaćanje je moguće obaviti virmanom i općom uplatnicom.

Članak 9. Korištenje cookies-a

Korisnici su dužni provjeriti da li njihov browser prihvaća cookies koji su neophodni za nesmetano korištenje stranice. Ukoliko cookies na Vašem računalu nisu uključeni, www.najbolji-stomatolog.com nije u mogućnosti u potpunosti izvršiti zatraženu uslugu, te ne odgovara i ne uvažava naknadne reklamacije koje su vezane uz posljedice ne uključivanja cookiesa.

Članak 10. Sudska nadležnost

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

 

Sva prava pridržana. HM-PROMOTION d.o.o.