CAD-CAM

 • CAD-CAM tehnologija

  CAD-CAM tehnologija

  Kako bi stomatolozi i tehničari mogli izraditi gotovo idealne protetske nadomjestke (inlay, onlay, krunice, mostove) koristi se moderna CAD-CAM tehnologija.

  Zaslon CAD-CAM računala prikazuje 3-D sliku zuba i omogućuje stomatologu precizno dizajniranje krunice potezima miša. Nakon toga slijedi mehanička proizvodnja "glodanje" u posebnoj komori koja obrađuje blokove estetskog porculanskog materijala i pretvara ih u vjerne replike zadanog crteža.

  CAD-CAM tehnologija uvelike pomaže doktorima stomatolozima na području protetike.

 • CAD-CAM protetika

  CAD-CAM protetika

  Zahvaljujući CAD-CAM tehnologiji protetske radove danas je moguće napraviti u cirkon i novim estetskim keramičkim materijalima, a preciznost ovog sustava omogućava savršeno nasjedanje rada.